Xarxa Robòtica Valenciana

Neix la “Xarxa Valenciana de Robòtica i Tecnologia Educativa” de l’Associació Valenciana / Col·legi Oficial de Graduats i Enginyers Tècnics de Telecomunicació.

La robòtica educativa és un corrent didàctic innovador basat en la realització d’activitats pedagògiques que donen suport i fortaleixen àrees especifiques del coneixement, desenvolupant competències a través de la concepció, creació, muntatge i posada en funcionament de robots.

Als  cursos, es  treballen àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques, així com àrees de Lingüística i també de Creativitat, el que en anglès es coneix amb les sigles STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

Aquesta és una activitat amb un component lúdic evident, necessari a totes les edats i intrínsec a la construcció de models així com a la interacció entre iguals. En aquest component lúdic radica l’èxit d’aquesta activitat, interessant des del punt de vista dels organitzadors, i divertida des del punt de vista dels destinataris. A través del curs, l’alumnat té l’oportunitat de conèixer la tecnologia des d’un punt virtual, realitzant programes amb plataformes interactives, i materials, arribant a construir i programar un robot.

Aquesta és una matèria interdisciplinar, ja que la construcció d’un robot requereix aplicar tecnologies concretes a través d’experiències científiques.

  • Coneixements d’informàtica, per a elaborar un programa que ens permeta controlar el robot.
  • Coneixements d’electricitat, per a donar-li moviment.
  • Coneixements d’electrònica, per a poder enllaçar els seus circuits amb l’ordinador i
  • poder controlar aquest.
  • Coneixements de mecànica, per a poder construïr la seua estructura.

La robòtica educativa estimula les destreses físiques, cognitives i socials que fa practicar.

  • Requereix la manipulació i assemblatge correcte d’elements materials de xicotet format, fins a obtindre resultats concrets.
  • Desenvolupa la visió espacial i la comprensió tridimensional.
  • Estimula l’interès per les ciències relacionades amb la tecnologia (matemàtiques, física, ciències,..).
  • Promou el treball col·laboratiu , aconseguint que els participants s’organitzen en grups, busquen solucions en comú, apreguen a demanar i respectar el seu torn, posant en pràctica les seues habilitats socials.

La robòtica educativa persegueix la generació d’entorns d’aprenentatge basats principalment en la iniciativa de poder crear i desenvolupar robots i programes, resolvent i plantejant reptes, així com una vegada creats, fent que l’alumnat siga capaç de buscar i debatre diferents millores.

També s’aprèn a controlar la frustració i la por al fracàs que suposa plantejar solucions errònies. L’error forma part del procés d’aprenentatge, ja que conèixer solucions errònies, aporta una part molt valuosa al procés d’aprenentatge.

La XARXA VALENCIANA DE ROBÒTICA EDUCATIVA I TECNOLOGIA està formada per Enginyers qualificats i certificats en les matèries STEAM, que han superat els nivells de certificació exigits pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana (COGITCV).